SEHED Bygg

SEHED Bygg

Specialistföretag inom Bygg

Om SEHED

Grunden i verksamheten är några välrenommerade byggföretag inom sina respektive specialistområden. Hed Fasad, sedermera SEHED, som var ett av Sveriges äldsta murningsföretag, startade sin verksamhet i början av 1960-talet. Byggnadsfirma Gunnar Lindell som blev Byggmästargruppen etablerades redan i slutet av 1930-talet. MEJ Bygg i Gävle bildades i slutet av 1980-talet och Byggtec Gävleborg 2006. Erikssons Plåt och Kopparslageri bildades i slutet av 1970-talet. Koncernens äldsta företag Bång & Lewerth grundades redan 1880 och är därmed Sveriges äldsta plåtslagerirörelse.

Värdegrund

Samtliga beslut och åtgärder ska kunna redovisas och granskas av samarbetspartners och andra externa intressenter. Vi strävar ständigt efter att växa som bolag och förbättra interna processer för våra kunder samt våra värderade kunder.

sehedbygg-karta-hemsida

Vårt erbjudande

Vi eftersträvar alltid att med våra engagerade och kompetenta medarbetare uppnå effektiva processer och god kostnadsmedvetenhet i vår produktion. Vårt mål är att genomföra projekten på bästa tänkbara sätt och vi skapar team som kompletterar varandra och arbetar flexibelt för att genomförandet ska bli så effektivt och bra som möjligt för våra kunder och för kommande brukare av fastigheterna.

Vi arbetar utifrån ett långsiktigt perspektiv och har skapat ett bra affärs- och produktionsstöd genom att integrera ett antal olika stödsystem, där dessa tillsammans utgör en väl fungerande process med målet att ligga steget före och att vi skall överträffa kunden och de boendes behov.

Värdeord inom SEHED

Vi eftersträvar en kvalitet som överträffar kundens förväntningar

Vi arbetar snabbt, flexibelt och engagerat för att uppnå våra gemensamma mål

Vi uppmuntrar varandra, är lojala och respekterar varandra, företaget och de beslut som fattats

Vi håller en öppen och rak kommunikation och ska föregå med gott exempel

Vår verksamhet och affärsidé

Vi har ett brett utbud av byggtjänster. Vår affärsidé är att bygga, renovera och underhålla fastigheter inom vårt verksamhetsområde från Sundsvall i norr till Jönköping i söder. I Stor-Stockholm, Gästrikland/Hälsingland och Nyköping, Norrköping samt Linköping eftersträvar vi att vara ett av de självklara alternativen i en anbudsförfrågan/upphandling. 

Vision

Vi har som vision att tillhöra en av de ledande byggentreprenörerna inom de områden vi är verksamma. Vår organisation ska vara effektiv, modern och resultatinriktad med höga krav på kvalitet och etik. Den skall kontinuerligt skapa bestående mervärden för våra kunder.