SEHED Bygg

Fasader & fasadrenovering

Fasader & fasadrenovering

Vi är duktiga på fasader, alla typer av fasader. Vi genomför renoveringar, vi lappar och lagar och vi skapar från grunden. Allt gör vi med fingertoppskänsla och med respekt för fasaden.
Vi arbetar med all typ av puts. Vanligtvis brukar valet av putsbruk vara beroende av befintligt underlag på fasaden, dvs. om det är kalkbruk, cementbruk eller stenmaterial. Men givetvis också vad du som beställare har för mål med renoveringen.

När det gäller tilläggsisolering, kan vi tilläggsisolera på samtliga underlag; puts, trä, tegel etc. Vi tilläggsisolerar både med mineralull och cellplast.

Brf Ädelgranen, Stockholm
Brf Ädelgranen, Stockholm
Bobergsskolan, Stockholm
Bobergsskolan, Stockholm
Hållbarhetshuset KTH, Stockholm
Hållbarhetshuset KTH, Stockholm

Nyproduktion

Vi har en betydande nyproduktionsavdelning som kan utföra alla typer av arbeten, oavsett komplexitet, på nyproducerade fastigheter.

Renovering av putsad fasad

Om befintlig fasad är i gott skick räcker det om vi gör en enklare fasadbehandling som oftast innebär tvätt, lagning av skador och ommålning. Vi kan också utföra endast högtryckstvättning.

Blästring av putsad fasad

Blästring, högtryckstvättning, lagning av större skador i putsfasad och slutligen finputsning av hela ytan. Finputsning, dvs. applicering av ett tunt lager bruk, görs för att få en jämn fasad efter blästring. Blästring kan utföras om fasaden har en organisk färg, dvs. plastbaserad färg, som man vi få bort alternativt om fasaden är målad med för många färgskikt vilket kan medföra sämre vidhäftningsförmåga för det nya färgskiktet.

Nerknackning av befintlig puts och omputsning

Nerknackning av puts, eventuell lagning och förstärkning av stomme, nytt bruk och färg appliceras. Görs när befintlig puts är i så dålig kondition att den ej går att renovera.

ROT-system putsfasad (ej på kulturhus)

Betyder att ett helt nytt putsskikt appliceras på befintlig puts. Armering monteras över befintlig putsyta och nytt bruk appliceras och putsen målas. Kan bara göras om befintlig puts har tillräckligt god kvalitet, d.v.s. inte behöver knackas ner. Motsvarande renoveringssystem på en tunnputsad fasad innebär montering av ett glasfibernät på befintlig puts som appliceras med ny tunnputs och färg.

Putsning av tegelfasad (ej på kulturhus)

Befintlig tegelfasad kan putsas i olika utföranden.

Tilläggsisolering (ej på kulturhus)

Isoleringen monteras på befintlig puts, sedan armeras den med stålnät alt. glasfibernät och slutligen appliceras ett tjockputs- eller tunnputssystem. I vissa fall går det att få ett ventilerat system genom att montera en putsbar fasadskiva som sedan appliceras med ett armerat tunnputssystem. De finns många typer av isolering, men de vanligaste är mineralull och cellplast. Rådgör alltid med en fackman om vilken typ av isolering din fastighet behöver.

Tvättning av fasadtegel

Delar eller hela befintliga tegelfasaden tvättas. Begär alltid en provtvättning så att ni säkerställer att resultatet motsvarar era förväntningar.

Beklädnad och renovering av fasadtegel

På vissa befintliga fasader av andra material kan beklädnad med murat fasadtegel ske. Vi byter också skadade tegelstenar och fogar på befintliga tegelfasader.

Putsning av fasadtegel (ej på kulturhus)

Befintlig tegelfasad kan putsas.

Fasadskivor

Vi monterar olika typer av fasadskivor, såsom fibercementskivor och kompositskivor, på fasaden. Genomförs ej på kulturhus. Se exempel på projekt med fasadskivor här.

Har ni frågor till oss? Gå vidare till vår kontaktsida