SEHED Bygg

Byggservice

Byggservice tar hand om mindre projekt

Byggservice har en egen organisation som hanterar allt underhåll. Korta starttider, tillgänglighet, hög service och yrkesskicklighet kännetecknar SEHED Byggservice. Vi har egen verkstad för snickeri- och för plåtarbeten där vi förbereder produktionen. Hos vår serviceavdelning har du en bra organisation som tar hand om ditt underhåll, ditt renoveringsbehov och behov av ändringsarbeten och tillbyggnader.

Vårt erbjudande

Vi eftersträvar alltid att med våra engagerade och kompetenta medarbetare uppnå effektiva processer och god kostnadsmedvetenhet i vår produktion. Vårt mål är att genomföra projekten på bästa tänkbara sätt och vi skapar team som kompletterar varandra och arbetar flexibelt för att genomförandet ska bli så effektivt och bra som möjligt för våra kunder och för kommande brukare av fastigheterna.

Vi arbetar utifrån ett långsiktigt perspektiv och har skapat ett bra affärs- och produktionsstöd genom att integrera ett antal olika stödsystem, där dessa tillsammans utgör en väl fungerande process med mälet att ligga steget före och att vi skall överträffa kunden och de boendes behov.

Har ni frågor till oss? Gå vidare till vår kontaktsida