SEHED Bygg

Ombyggnader och lokalanpassning

Ombyggnader och lokalanpassning

SEHED Bygg har lång erfarenhet från ombyggnader och tillbyggnader för både offentliga och privata beställare  såsom bl.a.

  • Kontorsanpassningar
  • Om och tillbyggnad av skolor och andra offentliga byggnader såsom sjukhus, bostäder och kulturhus och andra offentliga byggnader
  • Renovering och ombyggnad av bostäder 
  • Ombyggnad av industribyggnader och köpcentra
Gävle stadhus
Gävle stadhus
Valbo Köpcentrum
Valbo Köpcentrum

Vårt erbjudande

Vi eftersträvar alltid att med våra engagerade och kompetenta medarbetare uppnå effektiva processer och god kostnadsmedvetenhet i vår produktion. Vårt mål är att genomföra projekten på bästa tänkbara sätt och vi skapar team som kompletterar varandra och arbetar flexibelt för att genomförandet ska bli så effektivt och bra som möjligt för våra kunder och för kommande brukare av fastigheterna.

Vi arbetar utifrån ett långsiktigt perspektiv och har skapat ett bra affärs- och produktionsstöd genom att integrera ett antal olika stödsystem, där dessa tillsammans utgör en väl fungerande process med mälet att ligga steget före och att vi skall överträffa kunden och de boendes behov.

Har ni frågor till oss? Gå vidare till vår kontaktsida