SEHED Bygg

Stambyte

Stambyte

SEHED Bygg är tillsammans med vårt systerbolag Byggmästargruppen i Stockholm ledande på stambyte och renovering med kvarboende.

Skärmavbild 2020-07-06 kl. 09.25.45
Kv Gruvan, Nyköping
Kv Gruvan, Nyköping
Skärmavbild-2020-07-06-kl.-09.30.55

Hyresgästkontakter

Inför varje nytt renoveringsprojekt gör vi en genomgång av tidigare erfarenheter och önskemål för att underlätta processen och minimera risken för framtida missförstånd. Det ger en trygg grund för den hyresgästkommunikation som drivs av våra Tillvals- och Kommunikationskoordinatorerna. 

För att eliminera risken att boende som inte har digitala hjälpmedel missar viktig information, distribueras meddelanden även som post eller aviseringar på entrédörrar eller anslagstavlor.

Vi kommer ständigt vara tillgängliga för alla frågor och hanterar de val eller tillval som hyresgästerna styr själva. 

Efter att varje lägenhet och etapp är klar skickas en enkät, där de boende får svara på hur de har upplevt stambytet. På så sätt kan vi bibehålla vår position som ledande på stambyte och renovering med kvarboende och leverera service med ständigt förbättrad kvalitet.

Tidplan för de boende

Vi presenterar alltid en noggrann tidplan i samband med att renoveringsmetoden bestämts och kan då enkelt börja kommunicera både kollektivt och med varje enskild bostadsinnehavare om när och hur länge arbetena kommer att bedrivas och påverka boendemiljön i varje lägenhet. 

Skalskydd för maximal trygghet

Skalskyddet är oerhört viktigt för trygghetsupplevelsen under byggtiden. Där ingår bland annat ett antal säkerhetsrutiner och att vi använder oss av speciella låssystem.

Renhållning på de boendes villkor

I god tid före projektstarten, och specifikt inför varje lägenhet, informerar vi de boende om att plocka undan och täcka känsligt material och teknik. I varje lägenhet sätter vi upp luftslussar och skyddstäcker golven. Vi städar löpande både utvändigt och invändigt – med grovstädning varje dag och extrastädning i lägenheterna enligt överenskommelse. Vår projektledning går dagligen rond på arbetsplatsen och hanterar eventuella oförutsedda frågor. Inför besiktning görs slutstädning av berörda ytor.

Har ni frågor till oss? Gå vidare till vår kontaktsida