SEHED Bygg

Om Oss

Om oss på SEHED Bygg AB

SEHED Byggmästargruppen AB, 556767-5144, är moderbolag i en koncern med specialistföretag inom Bygg-sektorn. Koncernens omsättning för 2019 uppgick till drygt 2 MDR och koncernen sysselsätter i storleksordningen 500 personer under säsong.

Grunden i verksamheten är några välrenommerade byggföretag inom sina respektive specialistområden. Hed Fasad, sedermera SEHED, som var ett av Sveriges äldsta murningsföretag, startade sin verksamhet i början av 1960-talet. Byggnadsfirma Gunnar Lindell som blev Byggmästargruppen etablerades redan i slutet av 1930-talet. MEJ Bygg i Gävle bildades i slutet av 1980-talet och Byggtec Gävleborg 2006. Erikssons Plåt och Kopparslageri bildades i slutet av 1970-talet. Koncernens äldsta företag Bång & Lewerth grundades redan 1880 och är därmed Sveriges äldsta plåtslagerirörelse.

Kännetecknande för bolagen i koncernen är stort hantverkskunnande och yrkesskicklighet. En erfaren kår av yrkesarbetare och tjänstemän med gedigen kompetens borgar för hög kvalitet och erbjuder en heltäckande service inom ROT-sektorn och de delar av nyproduktionsområdet som ligger inom respektive företags verksamhetsområde.

Kundkretsen har stor bredd och består kommunala och statliga beställare, privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, riksbyggare samt andra byggentreprenörer.

Vår verksamhet och affärsidé

Vi har ett brett utbud av byggtjänster. Vår affärsidé är att bygga, renovera och underhålla fastigheter inom vårt verksamhetsområde från Sundsvall i norr till Jönköping i söder. I Stor-Stockholm, Gästrikland/Hälsingland och Nyköping, Norrköping samt Linköping eftersträvar vi att vara ett av de självklara alternativen i en anbudsförfrågan/upphandling. 

Vision

Vi har som vision att tillhöra en av de ledande byggentreprenörerna inom de områden vi är verksamma. Vår organisation ska vara effektiv, modern och resultatinriktad med höga krav på kvalitet och etik. Den skall kontinuerligt skapa bestående mervärden för våra kunder.