SEHED Bygg

Tjänster

Nyproduktion

Vi har en betydande nyproduktionsavdelning som kan utföra alla typer av arbeten, oavsett komplexitet, på nyproducerade fastigheter. I Gästrikland och Hälsingland är vi svårslagna och har kapacitet för all nyproduktion, av såväl bostäder som kontor och offentliga byggnader.

Vi har egen personal i alla delar av ledet, från konstruktion till färdigt hus, och kan leda både projektering och produktion av högsta kvalitet med ett kostnadseffektivt och kommunikativt arbetssätt.

Tallmons Äldreboende Skutskär
Tallmons Äldreboende Skutskär
Nya Operationshuset Gävle
Nya Operationshuset Gävle
Siggeboda Punkthus Skutskär
Siggeboda Punkthus Skutskär

Ombyggnad

SEHED Bygg har lång erfarenhet från ombyggnader och tillbyggnader för både offentliga och privata beställare  såsom bl.a.

  • Kontorsanpassningar
  • Om och tillbyggnad av skolor och andra offentliga byggnader såsom sjukhus, bostäder och kulturhus och andra offentliga byggnader
  • Renovering och ombyggnad av bostäder 
  • Ombyggnad av industribyggnader och köpcentra
Valbo Köpcentrum
Valbo Köpcentrum
Gävle stadhus
Gävle stadhus

Stambyte

SEHED Bygg är tillsammans med vårt systerbolag Byggmästargruppen i Stockholm ledande på stambyte och renovering med kvarboende.

Kv Gruvan, Nyköping
Kv Gruvan, Nyköping
Skärmavbild 2020-07-06 kl. 09.25.45
Storken, Nyköping
Storken, Nyköping

Fasader

Vi är duktiga på fasader, alla typer av fasader. Vi genomför renoveringar, vi lappar och lagar och vi skapar från grunden. Allt gör vi med fingertoppskänsla och med respekt för fasaden.
Vi arbetar med all typ av puts. Vanligtvis brukar valet av putsbruk vara beroende av befintligt underlag på fasaden, dvs. om det är kalkbruk, cementbruk eller stenmaterial. Men givetvis också vad du som beställare har för mål med renoveringen.

När det gäller tilläggsisolering, kan vi tilläggsisolera på samtliga underlag; puts, trä, tegel etc. Vi tilläggsisolerar både med mineralull och cellplast.

Hållbarhetshuset KTH, Stockholm
Hållbarhetshuset KTH, Stockholm
Bobergsskolan, Stockholm
Bobergsskolan, Stockholm
Brf Ädelgranen, Stockholm
Brf Ädelgranen, Stockholm

Renovering av putsfasad

Om befintlig fasad är i gott skick räcker det om vi gör en enklare fasadbehandling som oftast innebär tvätt, lagning av skador och ommålning. Vi kan också utföra endast högtryckstvättning.

Blästring av putsfasad

Blästring, högtryckstvättning, lagning av större skador i putsfasad och slutligen finputsning av hela ytan. Finputsning, dvs. applicering av ett tunt lager bruk, görs för att få en jämn fasad efter blästring. Blästring kan utföras om fasaden har en organisk färg, dvs. plastbaserad färg, som man vi få bort alternativt om fasaden är målad med för många färgskikt vilket kan medföra sämre vidhäftningsförmåga för det nya färgskiktet.

Nerknackning av befintlig puts och omputsning

Nerknackning av puts, eventuell lagning och förstärkning av stomme, nytt bruk och färg appliceras. Görs när befintlig puts är i så dålig kondition att den ej går att renovera.

ROT-system putsfasad (ej på kulturhus)

Betyder att ett helt nytt putsskikt appliceras på befintlig puts. Armering monteras över befintlig putsyta och nytt bruk appliceras och putsen målas. Kan bara göras om befintlig puts har tillräckligt god kvalitet, d.v.s. inte behöver knackas ner. Motsvarande renoveringssystem på en tunnputsad fasad innebär montering av ett glasfibernät på befintlig puts som appliceras med ny tunnputs och färg.

Putsning av tegelfasad (ej på kulturhus)

Befintlig tegelfasad kan putsas i olika utföranden.

Tilläggsisolering (ej på kulturhus)

Isoleringen monteras på befintlig puts, sedan armeras den med stålnät alt. glasfibernät och slutligen appliceras ett tjockputs- eller tunnputssystem. I vissa fall går det att få ett ventilerat system genom att montera en putsbar fasadskiva som sedan appliceras med ett armerat tunnputssystem. De finns många typer av isolering, men de vanligaste är mineralull och cellplast. Rådgör alltid med en fackman om vilken typ av isolering din fastighet behöver.

Tvättning av fasadtegel

Delar eller hela befintliga tegelfasaden tvättas. Begär alltid en provtvättning så att ni säkerställer att resultatet motsvarar era förväntningar.

Beklädnad och renovering av fasadtegel

På vissa befintliga fasader av andra material kan beklädnad med murat fasadtegel ske. Vi byter också skadade tegelstenar och fogar på befintliga tegelfasader.

Putsning av fasadtegel (ej på kulturhus)

Befintlig tegelfasad kan putsas.

Fasadskivor

Vi monterar olika typer av fasadskivor, såsom fibercementskivor och kompositskivor, på fasaden. Genomförs ej på kulturhus. Se exempel på projekt med fasadskivor här.

Vad menar vi med kulturhus? Se Stadsmuseets klassificering här.

Byggservice

Byggservice tar hand om mindre projekt 

Byggservice har en egen organisation som hanterar allt underhåll. Korta starttider, tillgänglighet, hög service och yrkesskicklighet kännetecknar SEHED´s Byggservice. Vi har egen verkstad för snickeri- och för plåtarbeten där vi förbereder produktionen. Hos vår serviceavdelning har du en bra organisation som tar hand om ditt underhåll, ditt renoveringsbehov och behov av ändringsarbeten och tillbyggnader.

Vårt erbjudande

Vi eftersträvar alltid att med våra engagerade och kompetenta medarbetare uppnå effektiva processer och god kostnadsmedvetenhet i vår produktion. Vårt mål är att genomföra projekten på bästa tänkbara sätt och vi skapar team som kompletterar varandra och arbetar flexibelt för att genomförandet ska bli så effektivt och bra som möjligt för våra kunder och för kommande brukare av fastigheterna.

Vi arbetar utifrån ett långsiktigt perspektiv och har skapat ett bra affärs- och produktionsstöd genom att integrera ett antal olika stödsystem, där dessa tillsammans utgör en väl fungerande process med målet att ligga steget före och att vi skall överträffa kunden och de boendes behov.

Har ni frågor till oss? Gå vidare till vår kontaktsida